Vojenský újezd Hradiště a cvičení 42. mpr Svatováclavského