Mechanizované roty

Mechanizovaná rota je taktická jednotka mechanizovaného vojska. Představují hlavní bojovou sílu mechanizovaného praporu. Mechanizovaná rota je vyzbrojena bojovými vozidly pěchoty (obrněnými transportéry) a ručními zbraněmi příslušníku roty. Základem činnosti mechanizované roty v boji je ničení protivníka dovedným spojováním palby a pohybu. Jejich boj se uskutečňuje v nepřetržité a těsné součinnosti s ostatními silami a prostředky. V jednotlivých druzích boje a v dalších taktických činnostech působí rota na místě, které obvykle určuje velitel.

Úkol může plnit v sestavě praporu nebo samostatně. Samostatně může plnit úkoly vševojskové zálohy nebo může být použita k vedení boje (jiné taktické činnosti) na samostatném směru. Kromě toho může být určena k plnění úkolů jako nestálý prvek bojové sestavy.

42. mechanizovaný prapor má 3 mechanizované roty, které se dále člení na 3 čety, po 4 družstvech.

Určení mechanizovaných rot

1. mechanizovaná rota

1. mechanizovaná rota se v minulosti věnovala také výsadkové přípravě. Nyní plní stejné úkoly jako ostatní mechanizované roty našeho praporu. Je plně akceschopná jednotka, která je připravena být nasazena do boje s protivníkem.

2. mechanizovaná rota

2. mechanizovaná rota je plně akceschopná jednotka, která je schopná plnit mnohé úkoly na symetrických i asymetrických bojištích. Výcvik 2. mechanizované roty obsahuje veškerou škálu činností a dovedností, nutnou pro zvládnutí boje v horských podmínkách, zalesněném i zastavěném prostoru. 2. mechanizovaná rota je schopna kromě přímého bojového nasazení také plnit úkoly doprovodů a ochrany konvojů a ochrany důležitých osob. Tyto schopnosti plně demonstruje na cvičeních doma i v zahraničí, stejně tak i při nasazení v zahraničních operacích.

3. mechanizovaná rota

3. mechanizovaná rota od svého vzniku v roce 2006 prošla zdlouhavým a náročným procesem výcviku a nabývání zkušeností. Navzdory neustálé obměně personálu je 3.mr v současnosti stabilizovaná a svými schopnostmi směle konkuruje zbylým dvěma mechanizovaným rotám. Standardně se účastní zahraničních kurzů a cvičení s koaličními partnery a v neposlední řadě se podílí na plnění úkolů v zahraničních operacích. Samotný výcvik je orientován především na bojové patrolování, protipovstalecké operace a boj v zastavěné oblasti. Mechanizovaná rota je plně schopna působit jak na bojových vozidlech, tak i bez mechanizovaných prostředků. V současnosti byl již ukončen proces přeškolení osádek a přezbrojení z pásových BVP 2 na kolové PANDUR II 8x8.