Mise MNF-I 2007 (Irák)

Jádro 3. Kontingentu bylo tvořeno příslušníky 41. mechanizovaného praporu ze Žatce a vojáky ze 42. mechanizovaného praporu v Táboře. Tato jednotka byla dále doplněna dalšími vojáky z útvarů a zařízení AČR dle potřebné specializace. Velitelem kontingentu byl podplukovník Pavel ROUS, velitel 42. mechanizovaného praporu Svatováclavského v Táboře. Čtvrtá brigáda rychlého nasazení v roce 2007 zabezpečovala 5 rotací do zahraničních operací. Příslušníci 3. Kontingentu plnili své úkoly na základně v Basře od konce srpna do prosince 2007. Rotace kontingentů AČR v Iráku probíhaly s ohledem na zvýšené nároky na službu po 4 měsících. Úkolem českých vojáků bylo zabezpečit nepřetržitou 24-hodinovou ochranu a ostrahu hlavního kontrolního stanoviště na základnu, včetně částí jejího vnitřního a vnějšího perimetru. Další kontrolní stanoviště střežili čeští vojáci nepravidelně, část směny byla vyčleněna pro potřeby sil rychlé reakce. Jednotka plnila operační úkol pod britským velením.