Úvodní slovo

 

Téměř celý rok 2020 byl ve znamení celosvětového boje s pandemií nemoci COVID-19. Také 42. mechanizovaný prapor na základě rozhodnutí vlády ČR plnil mimořádné úkoly, a ať už to byla výpomoc PČR při ochraně státních hranic, činnost odběrových týmů anebo výpomoc v sociálních a zdravotních zařízeních, tak všude naši příslušníci odváděli skvělou práci na velmi vysoké úrovni. Vlastní výcvik praporu byl z pochopitelných důvodů redukován, ale i přes omezení se podařilo udržet základní bojové schopnosti a rovněž splnit úkol vyčlenění RÚU do EUBG 2020 ve 2. polovině roku.

Také v roce 2021 pokračuje omezení běžné činnosti z důvodu přetrvávající pandemie a předpokládám, že minimálně do konce  prvního pololetí se zejména budeme podílet na plnění opatření vlády. Postupně s rostoucí proočkovaností personálu bychom chtěli vytvořit podmínky pro obnovení plného výcviku praporu s důrazem na provedení RTC 2.mr v rámci její přípravy do NRF 2022 – 2024 ve druhém pololetí.

 

Velitel 42. mechanizovaného praporu „Svatováclavského“ pplk. Ing. Daniel CEKUL