Technika

KBVP PANDUR II 8×8 CZ – Kolové bojové vozidlo pěchoty

Kolové bojové vozidlo pěchoty je určeno pro přesun a přímou bojovou podporu mechanizovaného družstva. Zabezpečuje palebnou podporu mechanizovaného družstva střelbou z lafetovaných zbraní z místa, z krátkých zastávek a za jízdy na stojící i pohyblivé cíle v denních i nočních podmínkách a za snížené viditelnosti. KBVP je obojživelné vozidlo schopné překonávat vodní překážky plavbou bez nutnosti použití přídavných prostředků. Vyznačuje se vysokou manévrovatelností, pohyblivostí, průchodivostí a poskytuje dostatečnou balistickou ochranu osádky a roje. KBVP je schopné vést bojovou činnost proti živé síle, pancéřovaným cílům, bezpilotním prostředkům a vrtulníkům. Vezené mechanizované družstvo je složené z osádky vozidla (řidič, střelec-operátor, velitel osádky) a až sedmičlenného výsadku (roje), včetně velitele družstva. Celková přepravní kapacita vozidla je 11 osob.

Výzbroj

30 mm automatický kanón MK 44

spřažený kulomet ráže 7,62 mm M240

protitankové řízené střely SPIKE LR

8 ks vrhačů dýmových granátů Wegmann ráže 76 mm

Bojové parametry

šířka                2,7 m

výška              3,8 m

délka               7,9 m

hmotnost         19000 kg (bez osádky)

max. rychlost  105 km/h

(plavba 10 km/h)

max. dojezd    700 km


KBV-VR PANDUR II 8×8 CZ – Kolové bojové vozidlo velitele roty

KBV-VR je v zásadě velitelská verze KBVP s podstatným rozdílem vnitřního uspořádání prostoru obsluhy, resp. prostoru speciální nástavby a komunikačního vybavení. Prostor speciální nástavby v zadní části vozidla je uzpůsoben pro velitelskou a štábní práci. KBV-VR je předurčeno k vybudování velitelsko-pozorovacího stanoviště roty a umožňuje veliteli velet jednotce z vozidla na místě i za pohybu. KBV-VR je schopné vést bojovou činnost proti živé síle, pancéřovaným cílům a zajistit rychlou přepravu velitele do prostoru bojové činnosti i na větší vzdálenosti. Vozidlo se vyznačuje vysokou manévrovatelností, pohyblivostí, průchodivostí a poskytuje dostatečnou balistickou ochranu osádky. Je schopné překonávat vodní překážky plavbou bez nutnosti použití přídavných prostředků. Celková přepravní kapacita vozidla je 6 osob.

Výzbroj

30 mm automatický kanón MK 44

spřažený kulomet ráže 7,62 mm M240

8 ks vrhačů dýmových granátů Wegmann ráže 76 mm

Bojové parametry

šířka               2,8 m

výška              3,8 m

délka               7,9 m

hmotnost         19500 kg (bez osádky)

max. rychlost  105 km/h (plavba 10 km/h)

max. dojezd    700 km


KBV-PZ PANDUR II 8×8 CZ – Kolové bojové vozidlo průzkumné

Kolové bojové vozidlo průzkumné zajišťuje rychlou a spolehlivou přepravu průzkumného družstva do míst vedení průzkumné činnosti na velké vzdálenosti. Integrované průzkumné systémy KBV-PZ umožňují pozemní vševojskový průzkum bojiště v denních i nočních podmínkách a za snížené viditelnosti. KBV-PZ dále umožňuje průzkumné jednotce získané informace zpracovat a odeslat na nadřízený stupeň. KBV-PZ je obojživelné kolové obrněné vozidlo schopné překonávat vodní překážky plavbou bez nutnosti použití přídavných prostředků. Celková přepravní kapacita vozidla je 6 osob.

Výzbroj

30 mm automatický kanón MK 44

spřažený kulomet ráže 7,62 mm M240

8 ks vrhačů dýmových granátů Wegmann ráže 76 mm

 

 

Bojové parametry

šířka               2,7 m

výška             3,8 m

délka              7,9 m

hmotnost         19500 kg (bez osádky)

max. rychlost  105 km/h (plavba 10 km/h)

max. dojezd    700 km


KOT-ZDR PANDUR II 8×8 CZ – Kolový obrněný transportér zdravotnický

Zdravotnický kolový obrněný transportér je určen pro zdravotnický odsun z prostoru vedení bojové činnosti. Kromě evakuační funkce umožňuje provádění mimořádných léčebných zákroků v prostoru bojové činnosti. Umožňuje poskytnutí neodkladné zdravotní péče přímo ve vozidle i za pohybu. Případně je možné ho využít pro akutní lékařské zákroky ve stojícím vozidle a zajistit rychlý odsun raněných pod pancéřovou ochranou z místa bojové činnosti. Zdravotnický transportér je schopen následovat bojové jednotky a identifikovat raněné ve dne i v noci a za snížené viditelnosti. Je schopen překonávat vodní překážky plavbou bez nutnosti použití přídavných prostředků. Osádku tvoří řidič, velitel družstva a zdravotník. Celková přepravní kapacita vozidla je 11 osob (osádka + 4-8 raněných).

Výzbroj

vozidlo není pro svůj charakter vybaveno žádnou lafetovanou zbraní

 

 

Bojové parametry

šířka                2,7 m

výška              2,7 m

délka               8,0 m

hmotnost         19440 kg (bez osádky)

max. rychlost  105 km/h (plavba 10 km/h)

max. dojezd    700 km


KOT-Ž PANDUR II 8×8 CZ – Kolový obrněný transportér ženijní

Kolový obrněný transportér ženijní je určen pro plnění úkolů ženijního zabezpečení manévrových praporů. Zajišťuje pancéřovou ochranu ženijního družstva a plnění úkolů ženijního zabezpečení, především provádění ženijního průzkumu, trhacích prací, ničení a odminování. KOT-Ž je obojživelné vozidlo schopné překonávat vodní překážky plavbou bez nutnosti použití přídavných prostředků. Vyznačuje se vysokou manévrovatelností, pohyblivostí, průchodivostí a poskytuje dostatečnou balistickou ochranu osádky a vezeného ženijního družstva. Hlavní výzbroj vozidla KOT-Ž tvoří kulomet M2HB ráže 12,7 mm s rychle vyměnitelnou hlavní QCB, který zabezpečuje palebnou podporu a ochranu ženijního družstva v denních i nočních podmínkách a za snížené viditelnosti. Celková přepravní kapacita vozidla je 11 osob.

Výzbroj

12,7mm kulomet M2HB-QCB

8 ks vrhačů dýmových granátů Wegmann ráže 76 mm

Bojové parametry

šířka                2,7 m

výška              3,1 m

délka               7,9 m

hmotnost         18640 kg (bez osádky)

max. rychlost  105 km/h (plavba 10 km/h)

max. dojezd    700 km


KOVS PANDUR II 8×8 CZ – Kolové obrněné vozidlo spojovací

Kolové obrněné vozidlo spojovací (KOVS), vycházející z podvozkové platformy PANDUR II 8×8, je určeno pro zajištění podpory a interoperability systémů velení a řízení na brigádní a praporní úrovni. Vozidlo se vyznačuje vysokou manévrovatelností, pohyblivostí a průchodivostí, poskytuje dostatečnou balistickou ochranu osádky a je osazeno specializovanou infrastrukturou komunikačních a informačních systémů. Technické vybavení vozidla KOVS zajišťuje možnost zpracování informací ve vozidle až do stupně „Tajné“. Celková přepravní kapacita vozidla jsou 4 osoby.

Výzbroj

7,62mm kulomet MINIMI

Bojové parametry

šířka               2,7 m

výška              3,3 m (s anténami 4,6 m)

délka              8,0 m

hmotnost        21845 kg (bez osádky)

max. rychlost  105 km/h max. dojezd    630 km


KOVVŠ PANDUR II 8×8 CZ – Kolové obrněné vozidlo velitelsko-štábní

Kolové obrněné vozidlo velitelsko-štábní je určeno k podpoře rozhodovacího procesu velitele na stupni prapor a brigáda při řízení boje. Je osazeno specializovanou infrastrukturou komunikačních a informačních systémů a doplněno o pracoviště pro činnost štábu v poli. Technické vybavení zajišťuje možnost zpracování informací ve vozidle až do stupně „tajné“. Je vybaveno prostředky pro zajištění hlasového a datového spojení v pásmech VKV/UKV a vysokokapacitní přenos dat je realizován radioreleovým spojem. Celková přepravní kapacita vozidla jsou 4 osoby.

Výzbroj

7,62mm kulomet MINIMI

Bojové parametry

šířka                2,7 m

výška              3,3 m (s anténami 4,6 m)

délka               8,0 m

hmotnost         21840 kg (bez osádky)

max. rychlost  105 km/h          

max. dojezd    630 km


Tatra 815-7 8×8 PRAM – Těžké terénní vozidlo Tatra se 120 mm minometem vz. 82

T815-7T3RC1 8×8 PRAM je těžké terénní vozidlo kategorie N3G v provedení 8×8. Je určeno pro přepravu obsluhy minometu v kabině, 120 mm minometu vz. 82 a munice na valníkové plošině, která je vybavena zvedacím čelem. Vozidlo je schopno překonávat vodní překážky broděním. Je určeno k překonávání těžkého členitého terénu a prostorů s nízkou únosností terénu s využitím centrálního huštění pneumatik. Agregáty a skupiny pod čarou ponoru jsou vodotěsné nebo vodovzdorné. Čtyřdveřová kabina splňuje požadavky balistické a protiminové odolnosti dle STANAG 4569. Je vybavena čtyřmi místy k sezení, střešním průlezem s možností lafetace zbraně.

Nástavba

Valníková plošina s hydraulickým zadním zvedacím čelem je určena pro přepravu munice, ukotveného 120 mm minometu, palet a jiného logistického materiálu bez možnosti přepravy osob. Nosnost plošiny je 10000 kg a nosnost zvedacího čela je 2000 kg.

Technické parametry

šířka                2,6 m

výška              3,4 m

délka               10,3 m

hmotnost         18200 kg (bez osádky)

max. rychlost  100 km/h (omezovač rychlosti 85 km/h)

max. dojezd    700 km


Tatra 815-7 8×8 V – Vyprošťovací vozidlo

Toto vysoce mobilní těžké vyprošťovací vozidlo je schopno velmi rychle a účinně vyprostit obrněná vozidla v taktickém prostředí a vléci většinu typů současných i budoucích kolových vozidlových systémů a jejich variant. Vozidlo je schopno převrátit nabourané vozy, vyprostit je ve svahu a zpřístupnit nedostupná místa. K vozidlu může být připojen přívěs pro transport zcela nepojízdných vozidel, je schopno táhnout vozidla při zatížení přepravní vidlice až do 14,000 kg. Je vybaveno jeřábem HIAB s nosností 43,9 t, dosahem 8,4 m a dálkovým ovládáním, dvěma navijáky s tažnou silou 24 t se stometrovým lanem a přídavným dvoutunovým navijákem s lanem o délce 220 m. Přední radlice je odnímatelná a je možno ji použít pro ženijní práce. Trvalý pohon všech kol, plně automatický systém uzávěrek diferenciálů, možnost změny tlaku v kolech během jízdy, pancéřovaná kabina na úrovni 2/2b STANAG 4569 – přídavné balistické pancéřování a protiminová podlaha.

Nástavba

Vozidlo je vybaveno vyprošťovací nástavbou, která je montována na pomocném rámu podvozku. Její součástí jsou hydraulicky ovládané výsuvné opěry (používané při statickém zvedání poškozené techniky), hlavní naviják, pomocný naviják, zadní zvedací vidlice (pro tažení poškozených vozidel v podvěsu), výklopný příčník (pro uchycení závěsů pro přívěs) a hydraulický jeřáb s dvěma hydraulicky výsuvnými rameny a dvěma opěrami.

Technické parametry

šířka                2,6 m

výška           3,4 m (přes hydraulický jeřáb 4,0 m)

délka               11,9 m

hmotnost         35500 kg (včetně vyprošťovací nástavby)

max. rychlost  105 km/h

max. dojezd    630 km


Tatra 815-7 8×8 MSH- 165-SCA – Hákový nakladač

Vojenské vozidlo Tatra 815-7 MLF MSH hákový nakladač je těžké terénní vozidlo kategorie VN3. Jedná se o vojenské zabezpečovací vozidlo. Je určeno pro přepravu a manipulaci s kontejnery typu ISO 1C, 1CC a plošinami „Flatrack“, pro provoz po pozemních komunikacích, v těžkých terénních podmínkách a tah přívěsu. Vozidlo je schopno přepravovat speciální nástavby a materiály v náročném terénu vyššími rychlostmi v porovnání s konvenčními nákladními vozidly.

Nástavba

Hákový nakladač MULTILIFT MSH-165-SCA, který umožňuje přepravu H-rámu na vozidle v případě přepravy vozidla po železnici a v letadle, dále umožňuje přepravu a manipulaci kontejnerů dle ISO 1C a ISO 1CC,   dle NATO STANAG 2413 a kontejnerů typu FLATRACK o celkové zdvihové kapacitě 16500 kg.

Technické parametry

šířka                2,6 m

výška              3,2 m (s kontejnerem ISO 1CC 4,2 m)

délka               10,6 m

hmotnost         19200 kg (včetně H-rámu)

max. rychlost  110 km/h (omezovač rychlosti 85 km/h)

max. dojezd    800 km


Tatra 815-7-D 8×8 V – Dílenské vozidlo

Dílenské vozidlo je určeno pro technické zabezpečení provozu kolových bojových vozidel a kolových obrněných transportérů typu PANDUR II 8×8 v poli. Jedná se o podpůrnou techniku pro provádění údržby a oprav poškozené techniky v sestavě mechanizovaného praporu. Vozidlo je schopno poskytnout technickou pomoc i ve prospěch jiných typů techniky s využitím logistických souprav všeobecného nářadí a všeobecně využitelných zařízení. Dílenské vozidlo je uzpůsobeno pro přepravu osádky do místa nasazení, umožňuje vést střelbu z lafetované zbraně a poskytuje osádce balistickou ochranu.

Nástavba

Tepelně izolovaná skříňová nástavba se zešikmenou střechou je tvořena rámovou ocelovou konstrukcí potažené plechovou vnější a vnitřní stěnou. Skříň je opatřena 5 okny, 2 poklopy pro odvětrávání a vstupními dveřmi s oknem.

Technické parametry

šířka               2,6 m

výška              3,7 m

délka              10,9 m

hmotnost         27000 kg (bez osádky)

max. rychlost  105 km/h (omezovač 85 km/h)

max. dojezd    700 km


Tatra 815-7 4×4 CAP-6/M1 – Cisternový automobil plnící

Tatra 815-7 4×4 CAP-6/M1 je terénní vojenské vozidlo, které se vyznačuje vysokou manévrovatelností a průchodivostí v těžkých terénních podmínkách. Nástavba vozidla je umístěna na podvozku T 815-7 4×4, se sníženou nepancéřovanou kabinou. Technika je určena pro doplňování palivových nádrží pozemní motorové techniky a je využitelná i pro samotné skladování pohonných hmot. Technika plní požadavky na kompatibilitu s doplňovanou motorovou technikou a s mobilními i stacionárními prostředky pro přepravu, distribuci a skladování pohonných hmot v rezortu obrany i v rámci armád států NATO.

Nástavba

Umožňuje ve dne i v noci provádět plnění a vyprazdňování vlastní nádrže vlastním čerpadlem, doplňovat pozemní techniku filtrovanými a měřenými pohonnými hmotami z vlastní nádrže i z cizích zdrojů. Přepravní kapacita nádrže je 6000 L.

 

Technické parametry

šířka                2,6 m

výška              3,0 m (3,2 m po anténní kloub)

délka               7,5 m

hmotnost         12554 kg

max. rychlost  85 km/h (omezovač rychlosti 85 km/h)  

max. dojezd    1100 km


LZTOP IVECO – Lehký zdravotnický terénní odsunový prostředek

Lehký zdravotnický terénní odsunový prostředek (LZTOP) na podvozku vozidla IVECO MUV je určen pro přepravu raněných a nemocných po zpevněných komunikacích a v lehkém a středně těžkém terénu. Zdravotnická nástavba je vybavena zdravotnickými přístroji pro poskytování první pomoci, stabilizaci raněného a udržení jeho základních životních funkcí. Zdravotnickou výbavu tvoří mimo jiné defibrilátor s monitorem vitálních funkcí, transportní ventilátor, odsávačka, vakuové matrace a dlahy. Kapacita nástavby činí dva ležící, nebo jeden ležící a dva sedící pacienti, a jeden zdravotník. Celková přepravní kapacita vozidla je 6 osob.

Výzbroj

vozidlo není pro svůj charakter vybaveno žádnou lafetovanou zbraní

Bojové parametry

šířka               2,3 m

výška              3,1 m

délka              6,2 m

hmotnost        6200 kg (bez osádky)

max. rychlost  100 km/h  

max. dojezd    500 km