Rota logistiky

Cílem logistické podpory je zabezpečit materiální, technické a jiné potřeby jednotek praporu. Logistická podpora zahrnuje materiální a technické zabezpečení, vojenskou dopravu a zabezpečení službami. Za logistickou podporu přímo odpovídá a organizuje ji náčelník logistiky, případně zástupce velitele praporu. Uskutečňuje ji rota logistiky praporu.

Technické zabezpečení se zaměřuje na odsun poškozené výzbroje a ostatní techniky od jednotek prvního sledu do shromaždiště poškozené techniky a na jejich opravy, které provádí četa oprav techniky. Četa oprav techniky zpravidla vyčleňuje dílenskou vyprošťovací skupinu, která postupuje za prvním sledem praporu, zabezpečuje jej a zároveň vytváří podmínky pro činnost hlavních sil čety.

Rota logistiky mechanizovaného praporu je určena k jeho logistické podpoře.

V boji rota logistky zabezpečuje:

  • vytváří, udržuje a veze stanovené zásoby materiálu;
  • odebírá nebo přebírá materiál vyčleněný pro prapor, vede skladovou evidenci a operativní přehled zásob;
  • doplňuje jednotky praporu materiálem;
  • vyprošťuje a odsunuje výzbroj a ostatní techniku a provádí jejich běžné opravy;
  • poskytuje jednotkám praporu služby v oblasti stravování a vystrojování;
  • zabezpečuje úpravu vody a zásobování jednotek vodou;
  • organizaci doplňování munice, výzbroje, pohonných hmot a maziv, proviantu.

Včasné, úplné a nepřetržité zabezpečení roty materiálem je jedním ze základních předpokladů pro úspěšné vedení boje roty. Pro zabezpečení jednotek v boji a pro doplnění zásob se vytvářejí pohyblivé zásoby materiálu. Rota logistiky mechanizovaného praporu musí být plně pohyblivá, schopná se přemísťovat za bojovými jednotkami a v jakékoliv situaci plnit úkoly logistické podpory při částečném nebo úplném rozvinutí.