Mise eFP ADAŽI 2020

Jednotky Armády České republiky působí v Pobaltí v rámci Alianční předsunuté přítomnosti eFP (Enhanced Forward Presence). Alianční předsunutá přítomnost je jedním z hlavních výstupů Varšavského summitu z července 2016. Spočívá ve vytvoření čtyř bojových uskupení v síle posíleného praporu umístěných v Polsku pod vedením USA, v Litvě pod vedením Německa, v Lotyšsku pod vedením Kanady a v Estonsku pod vedením Velké Británie. Konkrétní vojenský příspěvek členských států je potvrzením národního závazku vyplývajícího z principu kolektivní obrany NATO.

 

Alianční předsunutá přítomnost v Lotyšsku


V roce 2020 působila v Lotyšsku dvě úkolová uskupení. Jádro 4. úkolového uskupení (ÚU) tvořili příslušníci minometných čet 42. mechanizovaného praporu a jádro 5. ÚU 44. lehký motorizovaný prapor. Čeští vojáci působili v Lotyšsku v rámci eFP společně se zástupci dalších sedmi států (Albánie, Itálie, Černé Hory, Polska, Slovenska, Slovinska, Španělska) pod vedením Kanady. Jejich hlavním úkolem byla podpora budování schopností lotyšské armády a společné výcvikové aktivity v rámci tohoto uskupení.

Platný mandát pro území obou pobaltských států byl stanoven do počtu 290 osob.