Mise IFOR 1996 (Bosna a Hercegovina)

IFOR - mírová operace, 1995-1996 Bosna a Hercegovina. Koncem roku 1995 Severoatlantická aliance získala od Rady bezpečnosti OSN souhlas k provedení vojenské operace na území Bosny a Hercegoviny. Politické orgány NATO vypracovaly direktivu pro Vrchní velitelství spojeneckých ozbrojených sil v Evropě (SHAPE), ve které byl obsažen požadavek vytvořit vojenskou sílu k uskutečnění závěru Daytonské mírové dohody. V dokumentu byla obsažena vojenská a politická opatření, která měla vést k zastavení ozbrojeného násilí, k navázání důvěry mezi znepřátelenými stranami a k celkové obnově země. V první polovině prosince roku 1995 začal ve vojenském výcvikovém prostoru v Boleticích výcvik příslušníků AČR určených pro prapor v operaci IFOR. Vojáci postupně absolvovali výcvik jednotlivce, družstva, čety a roty. Dne 12.2.1996 byl 6. mechanizovaný prapor AČR vyčleněný pro mnohonárodní operaci IFOR, zařazen do sestavy 2. kanadské mnohonárodní brigády v rámci britské mnohonárodní divize a podřízen jejímu operačnímu velení. Kontingent AČR v operaci tvořili příslušníci z různých jednotek a útvarů a vojáci ze zálohy. V průběhu operace IFOR se pohyboval počet kontingentu okolo 850 osob. Jeho součástí byl 6. mechanizovaný prapor (cca 800 osob). Ostatní příslušníci mnohonárodní mise působili na jednotlivých velitelstvích operace IFOR - na velitelství kontingentu AČR v Záhřebu, na velitelství britské mnohonárodní divize v Gorném Vakufu (později bylo toto velitelství přemístěno do Banja Luky) a na velitelství kanadské mnohonárodní brigády v Čoraliči.