Mise SFOR 2001 (Bosna a Hercegovina)

SFOR - mírová operace, 1996-2004, Bosna a Hercegovina. K hlavním úkolům, které čeští vojáci v této misi plnili, patřila zejména realizace závěru Daytonské dohody a bezpečný návrat uprchlíků zpět do svých domovů. K tomu napomáhala trvalá spolupráce s mezinárodními nevládními organizacemi UNHCR, OBSE, CHARITAS, ČERVENÝ KŘÍŽ a další. Kontingent AČR  byl začleněn pod britské velení do sestavy mnohonárodní divize Jihozápad - MND-SW. Společně s britskými bojovými a zabezpečovacími jednotkami, kanadským mechanizovaným praporem, nizozemským mechanizovaným praporem a malajsijským mechanizovaným praporem plnili čeští vojáci úkoly operace v severozápadní Bosně. Základny českého praporu byly rozmístěny na obou stranách zóny separace oddělující bývalé znepřátelené strany. Hlavním úkolem příslušníků praporu bylo zajistit v prostoru jeho odpovědnosti bezpečné podmínky pro návrat uprchlíků. K tomu sloužilo pravidelné hlídkování a pozorování vytipovaných prostorů a objektů, dále pak zajištění demobilizace jednotek znepřátelených stran, jejich odzbrojení a kontrola stažení do kasáren, pátrání po válečných zločincích atd. Současně se však rozvíjela také spolupráce se zástupci místní samosprávy, s nevládními organizacemi a příslušníky mezinárodních úřadů, kteří působili v prostoru odpovědnosti praporu.