Starší střelec des. J. M. / Zaměstnanec ČEZ

Jaký je tvůj civilní život?

Mojí prací je údržba a oprava vedení 22kV pod napětím, pro ČEZ.

Koníčky jsou v podstě spjatý se službou  v AZ, jedná se sportovní aktivity hlavně běh a posilování.

Jak bys popsal svojí cestu do AZ, respektive k rotě AZ 42. mpr

Na začátku byla snaha o pomoci a určitou satisfakci republice, svoji roli určitě sehrálo i vlastenectví. Proto jsem se rozhodl pro tuto nevšední cestu.

Rotu AZ 42. mpr jsem si vybral jak pro historii samotného města Tábor, tak i pro možnost sloužit u 4. brigády  rychlého nasazení.  V neposlední řadě pro možnost sloužit se specifckou a zajímavou technikou co 42. mpr nabízí.

Naplnila služba u 4. mechanizované roty 42. mechanizovaného praporu Tvoje očekávání?

Moje očekávání že dostaneme možnost cvičit jako profesionalní vojací z 42. mpr, co do svěřené výstroje, vyzbroje a techniky, se naplnila (Ať už se jedná o osobní ruční zbraně nebo KBVP).  Za to jsem rád a proto se snažím toho využít na 100%.

Co Tě nejvíc baví na vojenských cvičeních s jednotkou?

Dobrý kolektiv co se u naší roty utvořil. Posléze možnost učit se novým zajímavým dovednostem, které se dají využít i v běžném civilním životě.

Možnost učit se ovládat a používat,  specifickou vojenskou techniku a zbraně.

Jak se staví okolí k Tvé službě v aktivní záloze?

Většina s mojí službou souhlasí a má kladný postoj, vidí v tom smysl a potřebu.  Od nich pak čerpám energii  pokračovat, děkuji za jejich podporu.

Jak se staví Tvůj zaměstnavatel ke službě v AZ / Do jaké míry je pro Tebe služba v AZ komplikace v civilním zaměstnání?

V zaměstnání nemám překážky, vedoucí má pro moji službu pochopení. Je to pak také dáno zastupitelností mých kolegů, kteří jsou ochotní mě nahradit v době cvičení.