Štáb praporu

Velení praporu je cílevědomá činnost velitele, jeho zástupců, náčelníků a štábu praporu, která je zaměřena na podřízené, a jejímž cílem je zabezpečit splnění uložených úkolů ve stanovených lhůtách.

Pro velení jednotkám se vytváří systém velení, který u praporu zahrnuje orgány velení, místa velení a spojovací soustavu.

Štáb praporu je hlavním orgánem velení jednotkám praporu. Pracuje na základě koncepce boje, rozkazů a pokynů velitele praporu za řízení náčelníka štábu.

Štáb praporu musí:

  • zabezpečit realizaci opatření k dosažení a udržení vysoké bojeschopnosti a bojové a mobilizační pohotovostí jednotek praporu;
  • trvale znát situaci a bojové možnosti praporu, jeho jednotlivých organických i přidělených jednotek, jakož i situaci a pravděpodobný záměr protistojícího protivníka;
  • shromážďovat a vyhodnocovat zájmové informace;
  • řídit ochranu jednotek praporu, jejich podporu a zabezpečení;
  • organizovat klamání protivníka, maskování a utajování činnosti jednotek praporu;
  • vést přehled o bojeschopnosti jednotek praporu, o jejich naplněnosti osobami a materiálem a tuto bojeschopnost zabezpečovat, v případě použití jaderných zbraní vést přehled o ozáření osob.