Mise ISAF-URUZGAN 2009 (Afghanistán)

Kontingent byl tvořený 63 příslušníky, kteří zde působili pod velením kapitána Jiřího LÍBALA. Jádro kontingentu tvořili příslušníci minometných baterií 41. mechanizovaného praporu Žatec a 42. mechanizovaného praporu Svatováclavského Tábor. Více jak polovina příslušníků kontingentu měla zkušenosti z předchozích zahraničních operací. Čeští vojáci působili v Uruzganu na základě žádosti Nizozemské vlády. Nizozemsko ohlásilo v druhé polovině roku 2007 nedostatek vojáků pro ochranu základen PRT (Provinční Rekonstrukční Týmy) v Uruzganu a oficiálně požádalo o pomoc své spojence. ČR tuto žádost, společně se SR  a Austrálií, vyslyšela a přislíbila pomoc. Hlavním úkolem českého kontingentu byla ochrana a obrana perimetru nizozemské základny. Dalším důležitým úkolem, který zabezpečovala strážní jednotka, bylo zajištění prostoru pro přistání vrtulníků ve vnějším ochranném perimetru. Tento úkol plnila hotovostní směna, která zaujímala stanovená místa, monitorovala a popřípadě bránila určený prostor. Jednotka působila na základně Camp Hadrian, poblíž města Deh Rawood. Toto je hlavní město stejnojmenného distriktu v provincii Uruzgan. Během spojenecké invaze do Afghanistánu patřila tato oblast mezi  části Afghanistánu, které byly pod silnou kontrolou Talibanu.