Mise Air Field BAGRAM 2018

10. STRÁŽNÍ ROTA BAGRAM AIR FIELD, AFGHÁNISTÁN

Úkolem 10. SR BAF ÚU AČR RS (Parwan) v operaci Resolute Support (Rozhodná podpora) bylo provádět bezpečnostní opatření v severní části bezpečnostní zóny Bagram v rámci společných operací s americkými a afghánskými partnery s cílem zamezit nepřátelským aktivitám namířeným proti základně. Tento úkol byl naplňován zejména prováděním patrol na vozidlech. 

10. strážní rotu tvořilo 173 osob.

Jednalo se především o příslušníky 42. mechanizovaného praporu „Svatováclavského“ z Tábora, který je doplněn o specialisty dalších útvarů a zařízení AČR. Operační úkol na základně Bagram převzali dne 15. dubna 2018 a plnili jej do října 2018.