Vojenské cvičení pro Rolničku

foto_08_1.jpg
  • 1.10.2015
  • Jiří Jiří

Již potřetí letos proběhla ve Vojenském újezdu Boletice vzdělávací pobytová akce pro žáky Základní školy speciální a Praktické školy Diakonie Českobratrské církve evangelické Rolnička Soběslav. Akce se zúčastnilo 27 klientů s mentálním postižením a kombinovanými vadami, 11 zaměstnanců Rolničky a 15 příslušníků 42.mpr. Účastníci plnili úkoly v rámci námětu, kterým byla letos operace na zabezpečení humanitární pomoci v oblasti zasažené přírodní katastrofou. Formou hry se dospělí i děti učili vyhodnocovat možnosti pomoci v oblasti katastrofy, rozdávat humanitární pomoc, ošetřovat zraněné a další činnosti, které jsou součástí služby vojáka, ale i života člověka ve společnosti.

Klienti i vojáci prožívali tyto dny s velkým nadšením a radostí. Jedni i druzí odjíždějí s novou chutí do života, obohaceni o nové zkušenosti a zážitky. V započaté spolupráci hodlá 42.mpr a Rolnička pokračovat i v nadcházejících letech, k radosti a prospěchu všech zúčastněných.

Fotogalerie