"Vojenské cvičení" klientů Diakonie ČCE centra ROLNIČKA

foto_28.jpg
  • 16.10.2014
  • Jan Jan

Příslušníci 42. mechanizovaného praporu „Svatováclavského“ strávili společný týden od 6. do 10. října 2014 s klienty centra ROLNIČKAve vojenském újezdu BOLETICE. V tomto již tradičním pobytu byli klienti vtaženi do námětu, že jsou nasazeni v zahraniční operaci, ve které budou plnit stanovené úkoly. K hlavním úkolům patřilo provedení patroly společně s 1. mechanizovanou rotou táborského praporu, zabezpečení zdravotnického ošetření raněných a vysledování a zničení nepřátelské obrněné techniky. 

Každý den začínal společnou rozcvičkou, v dopoledním čase se uskutečnily nácviky na provedení hlavního úkolu dne. V odpolední době pak byl proveden úkol stanovený pro konkrétní den. Večer pak proběhlo vyhodnocení dne, kdy se promítly pořízené fotografie ze dne. V rámci tohoto vyhodnocení bylo vyhlášeno a oceněno nejlepší družstvo a jednotlivci. Během celého týdne hrozilo napadení základny nepřítelem, proto se držela bojová pohotovost, při které každé družstvo mělo za úkol chránit svůj úsek v perimetru základny. Při napadení základny dělostřeleckou palbou byl vyhlášen signál „incomming“, kdy se všichni příslušníci operace chránili na zemi před účinky palby a poté spěchali do připraveného krytu. 

Klienti centra rolnička si vyzkoušeli taktický pohyb po bojišti se zbraněmi, použití radiostanice při dorozumívání a navádění dělostřelecké palby, poskytování první pomoci a mnoho dalších vojenských činností. 

Ke zdárnému průběhu týdne ve vojenském újezdu přispělo také slunečné počasí.

Fotogalerie