Tam kde jiní nestačí, v barvách Svatováclavské orlice

Nositelé červených baretů…
  • 9.5.2017
  • Zdeněk Koza

Kurz základní přípravy ve Vyškově, tedy institut připravující úplné nováčky pro službu v ozbrojených složkách, přesněji v Armádě České republiky, je úplným základem. Táborský prapor věnuje nováčkům zvláštní pozornost, a to v systému doškolovacího intenzivního výcviku (DIV), který byl u 42.mpr ukončen minulý týden, a to pod vedením instruktora pro výcvik nrtm. M. J.

V dubnovém termínu se do DIVu zapojilo 56 nováčků 42.mpr. Výcvik byl rozdělen do dvou týdenních bloků, přičemž v prvním týdnu byl kladen důraz především na zvýšení fyzické zdatnosti nováčků. Nedílnou součástí byla i výuka v ovládání svých organických (přidělených) zbraní a procvičování první z celé řady základních bojových drilů.

Druhý týden proběhl jako nepřetržitý výcvik, v průběhu kterého cvičící absolvovali nácviky s neorganickými zbraněmi. Intenzita byla rozdělena, jak na denní, tak i noční výcvik v bojových drilech a střelby z ručních zbraní. V průběhu celého týdne toho cvičící velmi málo a téměř nonstop se pracovalo na zvýšení jejich psychické odolnosti a fyzické kondice.

„Výcvikové čety jsme nazvali ZOMBIE 10, 20, 30, jejichž poslední komplexní cvičení bylo na téma útok. V průběhu noci tak čety útočily na několik cílů, přičemž jejich úkolem bylo vyhledávat a ničit zbytky sil nepřítele,“ popisuje závěr garant výcviku nováčků nrtm. M.J.

„V úplném konci výcviku byla na cvičící imitována palba dělostřelectva, která sebou vždy nese zraněné vojáky. A právě se zraněnými kolegy se zbytky čet musely přesunout na základnu, tedy do kasáren v Klokotech, kde byl výcvik ukončen. Z celkového počtu 56 si nakonec vydobylo právo nosit červený baret 44 cvičících. Gratulujeme,“ dodal nrtm. M.J.

Již nyní se mohou budoucí vojáci, kteří právě absolvují Kurz základní přípravy ve Vyškově, těšit na další DIV, který je nedílnou součástí výcviku pro budoucí příslušníky 42.mpr Tábor. A my doufáme, že i další běh DIVu bude stejně úspěšný, jako byl tento.

Fotogalerie