Táborský prapor ve VLKOŠI

foto_01.jpg
  • 6.7.2014
  • Jan Jan

Dne 7.6.2014 se konal 6. ročník VLKOŠSKÝCH DNŮ VOJENSKÝCH TRADIC. Tuto již tradiční akci organizovalo Military muzeum generála SERGĚJE JANA INGRA, se kterým již řadu let spolupracuje průzkumná skupina 42. mechanizovaného praporu. Tato vojensko-historická akce je pořádána k uctění památky nejslavnějšího rodáka obce VLKOŠ ministra národní obrany československé exilové vlády v LONDÝNĚ.

SERGĚJ JAN INGR se narodil 2.9.1894 jako druhý syn půlláníka a starosty obce VLKOŠ. Po maturitě na gymnáziu se přihlásil ke studiu na veterinárním lékařství. Po maturitě nastoupil 10.10.1913 na jednoroční vojenskou prezenční službu u 49.pěšího pluku v BRNĚ a dne 14.9.1914 dokončil jako kadet poddůstojník INFANTERIEKADETTENSCHULE KÖNIGSFELD. Po vypuknutí první světové války odjel jako velitel čety 15.9. 1914 na ruskou frontu. Bojoval na východní i západní frontě. Při bojích byl raněn, také zajat. Na konci 1. světové války byl vyznamenán Československým válečným křížem. V roce 1934 byl jmenován armádním generálem. V říjnu 1938 byl odvelen do hlavního štábu v PRAZE, s úkolem vypracovat studii o reorganizaci branné moci, vyplývající ze situace po odtržení pohraničí. V průběhu března 1939 se podílel na vzniku podzemní organizace odporu, známou jako OBRANA NÁRODA. V červenci 1939 se dostává do LONDÝNA, kde byl později v roce 1940 jmenován ministrem národní obrany československé exilové vlády. Po skončení 2. světové války dále působil v zahraničí. Armádní generál SERGĚJ JAN INGR zemřel náhle na srdeční infarkt 17.6.1956 v PAŘÍŽI.

V sobotu tak Průzkumná skupina 42. mechanizovaného praporu „Svatováclavského“, doplněná příslušníky 1. mechanizované roty a štábu předvedla dynamické ukázky vojenských činností a vojenské techniky, v neděli potom proběhl vlastní pietní akt.

V první z ukázek předvedla činnost na pozorovacím stanovišti, kde po odhalení a nastřelení protivníkem provedla spěšné opuštění stanoviště. Opuštění bylo nucené, pod palbou.

V druhé ukázce se jednalo o překonání vodní překážky a následné zničení důležitého cíle s použitím výbušnin.

Fotogalerie