Střelecká soutěž velitele 42. mechanizovaného praporu "Svatováclavského"

foto_01.jpg
  • 10.7.2014
  • Jan Jan

Ve čtvrtek 10.7.2014 proběhla střelecká soutěž na vojenské střelnici DRAŽICE u TÁBORA. Soutěžilo se v šesti disciplínách, z toho pět bylo střeleckých a šestý byl test znalostí. Vítězné družstvo si odvezlo putovní pohár velitele 42. mechanizovaného praporu (42.mpr). Bylo to družstvo 2. mechanizované roty z táborského praporu. Záměrem soutěže bylo mimo jiné také srovnat úroveň střeleckých znalostí a dovedností mezi jednotlivými jednotkami v rezortu AČR a hledat nové postupy ve střeleckém výcviku. Jistě je potěšující fakt, že vítězem nultého ročníku je právě družstvo z táborského praporu.

Před dvěma lety vznikla právě pod vedením střeleckých instruktorů ze 42.mpr střelecká příručka pro AČR. Tato střelecká soutěž je výsledkem zájmu táborských vojáků o střeleckou přípravu. Soutěž byla nová také tím, že v jednotlivých disciplínách vojáci prakticky uplatňovali své střelecké dovednosti v situacích, které měli co nejblíže napodobovat reálné bojové situace. Soutěžící museli mimo střeleckých dovedností používat také taktické zásady. Toto provedení střelecké soutěže je v rámci AČR zcela jedinečné.

Poděkování patří organizátorům a také sponzorům soutěže za podporu této nové události na poli střelecké přípravy v AČR.

Fotogalerie