Komplexní polní výcvik minometné baterie a velitelské roty 42. mechanizovaného praporu

foto_14.jpg
  • 25.2.2014
  • Jan Jan

Ve dnech 17. -21.2.2014 probíhal výcvik minometné baterie (minbat) a velitelské roty (vr) 42. mechanizovaného praporu (42.mpr) ve vojenském újezdu BOLETICE. Obsah výcviku byl sestaven s ohledem na dané odbornosti jednotek.

Minbat procvičovala řízení automobilní techniky – nákladních i osobních automobilů. Jízdy probíhaly zejména v terénu. Dále proběhly střelby z ručních zbraní. Střelci řešili při ostré střelbě situace, kdy je v jejich blízkosti zraněn voják. Nejprve museli střelbou zajistit bezpečný prostor, poté provést prvotní ošetření zraněného vojáka a následně pokračovat ve vedení střelby proti nepříteli. Důležitý byl nácvik přesunů jednotky. Více než kilometr dlouhá kolona přesunující se techniky cvičila činnosti při zastávkách, řešila překážky na ose přesunu, dopravní nehodu, vyproštění vozidel, letecký přepad či napadení proudu nepřítelem. Dále napadení zbraněmi hromadného ničení, při kterém vojáci nasazovali plynové masky a ochranné pomůcky jednotlivce. Poslední den výcviku příslušníci minbat absolvovali kontrolní cvičení z palebné služby velitele minometné baterie, jehož tématem byla zejména činnost obsluh minometů při vedení paleb v útočných operacích, vedení přímé střelby polopřímým zamířeném z minometu a nácvik řízení palby s přidělenými prvky ze 13. dělostřeleckého pluku. Na základě výsledků tohoto cvičení určí velitel další směřování a témata výcviku jednotky.

Velitelská rota začala svůj výcvik přesunem jednotky. Situace, které procvičovala pohybující se kolona techniky, byly obdobné jako u minbat. Přesun jednotky je jedna z důležitých dovedností pro blížící se certifikační cvičení v měsíci červnu letošního roku, kde bude 42. mpr hodnocen podle mezinárodních kritérií CREVAL (NATO). Dalším výcvikem byl nácvik střelby z ručních zbraní a z vozidel KBVP PANDUR II žen 8x8 (ženijní modifikace) ve dne i v noci. V noci se střelba vedla za použití nočních pozorovacích přístrojů. Ženijní četa nacvičovala vytvoření okopu pro bojovou techniku (KBVP PANDUR II) v situaci, kdy je nedostatek strojů pro zemní práce, ale dostatek ženijního náloživa. Nejprve byly vytvořeny 3 vývrty, které byly naplněny sypkou trhavinou, a po umístění roznětné sítě došlo k odpalu. Tím byly vytvořeny okopy. Finální úpravy okopů byly dodělány ručně. Poslední den cvičení byl zaměřen na činnost rekognoskační skupiny v prostoru rozmístění hlavního místa velení. Cíle tohoto cvičení byly splněny beze zbytku.

Fotogalerie