Komplexní polní výcvik 25.-29.1.2016

300.jpg
  • 8.2.2016
  • Jiří Jiří

Po chvílích klidu a zaslouženého odpočinku, který si příslušníci 42. mechanizovaného praporu „Svatováclavského“ dopřáli během vánočních svátků a oslav Nového roku, se poslední lednový týden již naplno, u všech jednotek praporu
a v celé své intenzitě, rozběhl výcvik.

Největší pozornost byla věnována vyvedení vojsk do VÚj Boletice, kde se odehrávala druhá polovina doškolovacího intenzivního výcviku (DIVu), který byl organizován pro nové příslušníky 42. mechanizovaného praporu. Dále zde probíhala příprava velitelského sboru mechanizovaných rot, se zaměřením na osvojení si a prohloubení činností velitelů na stupních družstvo a četa při plnění základních taktických činností. Současně v tomto týdnu také probíhala soustředěná příprava osádek KBVP Pandur, která zahrnovala nejen zdokonalení taktických dovedností, ale i střelbu z lafetovaných zbraní a splnění výcviku v řízení bojových vozidel. Rovněž byl organizován odborný výcvik pro starší střelce mechanizovaných družstev, vedený příslušníky skupiny odstřelovačů, s úkolem zdokonalit starší střelce ve střelecké přípravě.

DIV začal pro nováčky v řadách 42. mechanizovaného praporu již o týden dříve, a to teoretickou částí, doplněnou střelbami z ručních zbraní na PS Dražice. Praktická část, se již odehrávala na VÚj Boletice. Ta si především kladla za cíl převést teorii do praxe. Procvičovala se součinnost při kontaktu s protivníkem, zdokonalovala se sladěnost s vozidly KBVP Pandur. Vše za dohledu instruktorů a v maximálním možném tempu tak, aby i noví příslušníci praporu byli plně připraveni na bojové střelby družstev v měsíci únoru. Z původních 84 vojáků, DIV úspěšně dokončilo 34 příslušníků praporu. Tito příslušníci plně prokázali motivaci a odhodlání, které je nezbytné pro plnění úkolů u 42. mechanizovaného praporu. Ti, kteří výcvik nedokončili, budou skládat reparát na podzim, kdy bude u útvaru organizován další DIV.

Ani velitelský sbor nezahálel a naplno se věnoval prohlubování svých dovedností. Útok a obrana, to byla hlavní témata, která stála před veliteli družstev a čet. Veškerá činnost probíhala pod taktickým námětem a s reálným značkováním nepřítele. Samozřejmostí také byla cvičná munice a imitační prostředky, spolu s reálnými ženijními zátarasy. Díky tomu se řídícímu štábu podařilo uvést do praxe motto „Cvičte tak, jak bojujete.“

Osádky se svými KBVP byly rozděleny do skupin tak, aby zabezpečovaly výcvik velitelů, nových příslušníků a zároveň mohly absolvovat vlastní výcvik, který byl zaměřen na řízení vozidla, střelbu a nácvik taktických činností, zejména taktický pohyb vozidla, jeho maskování, vyhledávání cílů a součinnost se sesedlým prvkem.

Starší střelci, vedeni příslušníky skupiny odstřelovačů, trávili denní část jejich výcviku přesnou střelbou na dlouhé vzdálenosti. Noční část byla zaměřena na zvládání taktické činnosti a topografie. Týden vyvrcholil závěrečným komplexním zaměstnáním, kdy se jednotlivé týmy měly dostat do stanovených prostor, spočítat prvky pro střelbu, zasáhnout cíl a následně se dostat zpět do týlu vlastních jednotek. Vše v noci a v oblasti, kde byl reálně značkován nepřítel.

Vlastní výcvik na VÚj Boletice, se zaměřením na svou odbornost, plnila také spojovací četa praporu. Ta spolupracovala se sesterskou spojovací četou 43. výsadkového praporu z Chrudimi. Hlavním úkolem byl nácvik rozvinutí a následného sbalení spojovacího uzlu.

Poslední lednový týden byl tedy u našeho útvaru plně veden v duchu motta 4. brigády rychlého nasazení „ Tam, kde jiní nestačí“ a příslušníci 42. mechanizovaného praporu „Svatováclavského“ toto motto naplnili se ctí, hrdostí a beze zbytku.

Fotogalerie