Komplexní polní výcvik 1. mechanizované roty 42. mpr

foto_10.jpg
  • 6.3.2014
  • Jan Jan

Ve dnech 24. -28. 2. 2014 cvičila 1. mechanizovaná rota (1.mr) ve vojenském újezdu BOLETICE.Výcvik začal střelbou z KBVP PANDUR II 8x8. Střelba byla vedena na náhodně se ukazující cíle. Při střelbě cvičili velitelé čet vydávání palebných úkolů pro jednotlivá vozidla a řízení palby všech vozidel čety. Během tohoto zaměstnání zbytek jednotky procvičoval vybudování obrana. Vojáci cvičili tvorbu střeleckých karet a palebných náčrtů.

Dalším tématem výcviku byla rota v obraně. Rota provedla kompletní činnost v obraně od rekognoskace, po nasunutí, až k dosažení plné pohotovosti obrany. Tento nácvik byl zaměřen především na činnost velitelů družstev, čet i roty. Činnost v obraně byla vedena po celou noc. Během této tématiky byla procvičena reakce roty na vzdušný útok či chemické napadení.

Dalším blokem výcviku byly střelby z ručních zbraní. Střelba byla vedena z různých střeleckých poloh, na různé vzdálenosti. Střílelo se z pistole CZ 75 SP-01 PHANTOM, útočné pušky CZ 805 BREN, lehkého kulometu UKL 59, odstřelovací pušky SVD, RPG i granátometu.

Cíle tohoto týdenního výcviku byly beze zbytku naplněny.

Fotogalerie