Brigádní cvičení na Hradišti

11.jpg
  • 30.5.2016
  • Jiří Jiří

Od pondělí 9. do pátku 20. května ve Vojenském újezdu Hradiště proběhlo cvičení 4. brigády rychlého nasazení. Jednalo se o největší cvičení brigády v tomto roce. Pod vedením velitele brigády plukovníka generálního štábu Romana Náhončíka zde probíhal výcvik 1500 vojáků ze všech čtyř praporů 4.brn. 

Červené barety v Doupovských horách cvičili především taktickou přípravu, bojové drily, střelbu z ručních
a lafetovaných zbraní a řízení bojových vozidel. Dále pak příslušníci 4.brn prohlubovali své schopnosti přežít ve volné přírodě a zároveň plnit náročné úkoly.

Zázemí vojáků tvořily stanové základny v lokalitě Sedlec a Tureč. O stravování stovek vojáků se starali jejich kolegové z logistického zabezpečení praporů v polních kuchyních. Štáby jednotlivých praporů se věnovaly činnostem spojeným s plánováním bojových operací.

Příslušníci první mechanizované roty 42. mechanizované praporu „Svatováclavského“ plnili v Doupovských horách úkoly hlídkování jak na vozidlech tak pěšky, prohlubovali se ve zvládání bojových drilů a samozřejmostí byl výcvik
ve střelecké přípravě a v řízení bojových vozidel PANDUR. Druhá mechanizovaná rota našeho praporu úspěšně absolvovala kontrolu sladěnosti na stupni četa. Vyvrcholením jejich výcviku byla bojová střelba mechanizovaných čet. Třetí mechanizovaná rota zahájila výcvik rotního úkolového uskupení, které se připravuje k plnění úkolů OSN v příštím roce. Jádro tohoto uskupení je tvořeno právě příslušníky třetí mechanizované roty. Minometná baterie plnila úkoly spojené s palebnou podporou mechanizovaných jednotek a ve druhé polovině cvičení participovala na výcviku sesterské baterie ze 44. lehkého motorizovaného praporu z Jindřichova Hradce. Ženijní četa velitelské roty se věnovala především trhání a budování prvků a konstrukcí ochranných staveb. Průzkumný tým se spolu se skupinou ostřelovačů zaměřil na přežití jednotlivce v terénu pouze s minimálním vybavením a na únik před nepřítelem.

Dvanáct dní strávených na brigádním cvičení díky přístupu vojáků a příznivému počasí proběhlo bez zásadních problémů a zadané úkoly byly úspěšně splněny. Příslušníci 4. brigády rychlého nasazení zde zdokonalili základy svého vojenského poslání a utužili své pracovní kolektivy.

Fotogalerie