Home page > Aktuality > Třetí ročník Svatováclavského poháru

Třetí ročník Svatováclavského poháru

Dne 29. 6. 2016 se uskutečnil 3. ročník Svatováclavského poháru, soutěže velitele 42. mechanizovaného praporu
v taktické střelbě. Tento ročník se odehrával na posádkové střelnici Dražice, kde své síly přijelo poměřit 23 dvoučlenných týmů, které soutěžily ve 4 střeleckých disciplínách. Soutěže se zúčastnily týmy nejen z Armády České republiky, ale i složky Policie. Hned na začátku je potřeba podotknout, že tento druh soutěže je stále ojedinělý
a je pořádán Mekkou střelecké přípravy, tedy 42. mechanizovaným praporem, který zásadním způsobem přispěl 
k zavedení nové metodiky střelecké přípravy do AČR.

Slavnostního zahájení se zúčastnili pan Ing. Jiří Fišer, starosta města Tábora, paní Ing. Olga Bastlová,
1. místostarostka města Tábora a z řad armády plukovník Josef Trojánek, zástupce velitele 4.brn. V samotném průběhu navštívil soutěž také bývalý velitel 4. brn plukovník Miroslav Hlaváč.

Po slavnostním zahájení se naplno rozhořela soutěžní vřava. První položka, která prověřovala střelecké dovednosti
z pistole, nesla název „One hand king“. Jak samotný název napovídá, hlavním tématem této položky byla střelba
z pistole silnou, střeleckou rukou. Aby toho nebylo na soutěžící málo, v nestřelecké ruce museli odtáhnout „zraněného“ kamaráda, kterého imitovala 70 kg figurína.

Další výzva čekala na soutěžící během přesunu, kde museli přebít pistoli, jak jinak než jen za pomoci silné, tedy střelecké ruky. Tohle všechno, spolu se zátěží, kterou představovala osobní výstroj s balistikou, bylo náplní první střelecké položky.

Druhá střelecká položka, „Long range“, prověřila schopnost plnit zásobníky útočné pušky CZ 805 BREN, střelbu
na dlouhé vzdálenosti a precizi střelce. Položka se plnila v týmu, kdy jeden soutěžící byl v roli střelce, druhý z týmu měl
za úkol co nejrychleji naplnit zásobník a předat jej svému kolegovi, který si mezi tím připravoval střeleckou pozici, která byla organizátory soutěže umístěna do KBVP Pandur. Po obdržení naplněného zásobníku, musel střelec nejprve zasáhnout 4 terče ve vzdálenosti 250 – 350 m a po té přenesl střelbu na precizní terč, s dvěma zónami zásahu, který byl umístěn ve vzdálenosti 48 m.

Třetí položka, „Ghost Village“, kombinovala střelbu z útočné pušky a pistole a byla plněna v plynové masce.
Na soutěžící čekala nejdelší položka závodu, prověřovala se tedy jejich fyzická kondice, další zvláštnost nad rámec standartních terčů byla střelba na pohybující se cíl a hod granátem na cíl, samozřejmě v plynové masce.

Poslední střelecká položka, „Parkur“, znovu kombinace útočná puška a pistole, byla plněna oběma střílejícíma současně a skládala se ze střelby z pod překážky, přesunu za využití plížení – plazení, střelby skrz překážku
a zdolání nestandartní překážky – osobního automobilu v plné taktické ústroji. Opět tedy prověrka nejen střeleckých schopností, ale i komunikace v týmu, fyzické připravenosti a základní motoriky a pohybových vlastností.

Po sečtení všech výsledků, bylo zahájeno vyhodnocení soutěže a předávání hodnotných cen věnovaných společnostmi Armed, Adventure Menu, CB Servis Centrum, Elornis Industry, Perun Arms a Selection Store kterým právem patří velký dík nejen za velmi hodnotné ceny, ale velmi profesionální přístup a ochotu podpořit Svatováclavský pohár. A ještě jedno díky patří Střeleckému klubu Čekanice z Tábora, za poskytnutí IDPA figur, tedy jeden z druhů terčů, které byly použity na střeleckých položkách. No a konečné výsledky? První místo v jednotlivcích získal prap. Richard M. (VeV-VA Vyškov), druhé místo rtn. Jiří V. (43.vpr) a třetí místo čet. Petr M. (42.mpr). V týmech vyhrálo družstvo ve složení prap. Richard M. a prap. Tomáš R. ( VeV-VA), druhé místo npor. Lukáš C. a čet. Jaroslav F. (42.mpr) a třetí místo rtm. Martin L. a čet. Petr M. (42. mpr).

Závěrem, nesmíme zapomenout a poděkovat všem lidem, kteří se podíleli na organizaci této akce. Hlavní organizační tým, prap. Michal B. a por. Dana R., žil soutěží bezmála půl rok, ale nejen oni, ale všichni členové organizačního týmu odvedli velký kus poctivé a profesionální práce a právem jim patří slova uznání.

Autor článku: vrchní praporčík Michal Baka

Fotogalerie

Nahoru