Home page > Aktuality > Táborský prapor střeží ostatek svatého Václava

Táborský prapor střeží ostatek svatého Václava

V úterý 27. září 2016 proběhla u 42. mechanizovaného praporu v Klokotech Svatováclavská slavnost, během které útvar obdržel od pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky ostatek sv. Václava.

Slavnostní akt byl zahájen nástupem všech příslušníků útvaru, ke kterým promluvil kardinál Duka. Připomněl tradice, které se pojí se zemským patronem svatým Václavem a táborským útvarem, kterému propůjčil historický název „Svatováclavský“ již v roce 2000 prezident Václav Havel.

Před společnou modlitbou za vlast a za vojáky pan kardinál ocenil hodnotu vojenského povolání: „Voják není ten, který bere život, ale ten, který život hájí a někdy při této obraně také platí svým životem.“

Velitel útvaru podplukovník Martin Špičák pak přijal z rukou kardinála Duky relikvii sv. Václava a vojenští kaplani zazpívali Svatováclavský chorál.

Také náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Josef Bečvář zmínil tradice: „Historický název "Svatováclavský“ je raritou mezi názvy útvarů Armády ČR, protože většinou se jednotky označují jmény novodobých hrdinů či bojišť. Táborský prapor však navazuje na tradici pluků, které nesly jméno knížete Václava.“

Za zvuku chorálů se pak vydal průvod všech příslušníků útvaru k uložení relikvie do Svatováclavské síně klokotského útvaru. Dlouhý zástup mužů a žen v uniformách, který kráčel celým prostorem útvaru, byl velmi působivý a dodal události zcela mimořádný rozměr. Vyvrcholením této slavnosti byl akt vložení relikviáře do sochy knížete Václava zhotovenou Vojenským historickým ústavem.

Na závěr své návštěvy se pan kardinál ve společnosti českobudějovického biskupa Vlastimila Kročila neformálně setkal s vojáky a prohlédl si ukázku výzbroje našeho praporu.

Jsme vděčni, že tímto darem dostala svatováclavská tradice 42. mechanizovaného praporu nový rozměr. Kéž naši vojáci dělají čest svému patronovi ve vlasti i v zahraničí.

Fotogalerie

Nahoru