Home page > Aktuality > Svatováclavský pochod 2019

Svatováclavský pochod 2019

Jedná se o druhý ročník vojenského pochodu, který je organizován k uctění památky patrona našeho praporu Svatého Václava a připomenutí pověsti o Blanických rytířích. Pochod je určen nejen pro vojáky, ale i pro širokou veřejnost.

 

"Až bude České zemi nejhůř, až bude tísněna cizími vojsky ze čtyř stran, až Praha zanikne a vozka zapráská bičem na místě, kde stávala, až budou Čechy jen tak velké, že se vejdou na jediný vůz, až se rybník u Býkovic po okraj naplní krví - teprve potom se na Blaníku zazelená suchý dub, vyschlý pramen vytryskne a rytíři, spící v nitru hory procitnou a v čele s knížetem Václavem vyjedou na pomoc." (ze Starých pověstí českých)

 

Výtěžek pochodu bude věnován neziskovým organizacím Domácí hospic Jordán, jehož cílem je umožnit lidem s nevyléčitelným onemocněním v pokročilém a konečném stadiu nemoci zůstat doma v kruhu svých blízkých a obecně prospěšné společnosti IMY, která pomáhá rodinám dětí s postižením a s ohroženým vývojem a usilovat o to, aby společnost lépe porozuměla jejich situaci.

 

Těšíme se na vás 28. září na letišti VŠECHOV v TÁBOŘE a věříme, že se vám bude náš druhý ročník pochodu líbit, a že společně pomůžeme přispět na dobrou věc.

 

Propozice:

 

Přihlášení k pochodu

  • Podáním přihlášky přes registrační formulář nejpozději do 30.7.2019 (registrace byla již ukončena).
  • Zaplacením příspěvku na organizaci do 10-ti dnů od potvrzení registrace.
  • Potvrzení o zaplacení obdržíte emailem i s podrobnými informacemi k pochodu.

Varianta pochodu:

78 km – s medailí

Příspěvek na organizaci pochodu 550 Kč.  V ceně je zahrnuto: pamětní odznak na stuze se stužkou, dekret  k pochodu, balíček s občerstvením, teplé jídlo po ukončení pochodu.

78 km – bez medaile (stužka s pořadovým číslem 2)

Příspěvek na organizaci pochodu 450 Kč.  V ceně je zahrnuto: stužka s pořadovým číslem 2, dekret k pochodu, balíček s občerstvením, teplé jídlo po ukončení pochodu.

38 km

Příspěvek na organizaci pochodu 350 Kč. V ceně je zahrnuto: hrnek s logem pochodu, dekret k pochodu, balíček s občerstvením, teplé jídlo po ukončení pochodu.

10 km – doplňková trasa

Příspěvek na organizaci pochodu 100 Kč. V ceně je zahrnuto: drobný dárek, dekret k pochodu, balíček s občerstvením, teplé jídlo po ukončení pochodu.

 

Organizační pokyny k pochodu

Všichni účastníci starší 18-ti let se pochodu účastní na vlastní nebezpečí. Účastníci pochodu mladší 18-ti let se pochodu účastní pouze v doprovodu starší osoby a se svolením jejich zákonného zástupce.

Kromě turistických holí jsou všechny předměty ovlivňující pochod zakázány.

Účastník má možnost pochod kdykoli přerušit (např. ze zdravotních důvodů).

Každý účastník bude vybaven kontrolní kartou s vlastním startovním číslem. Kartu předloží označené osobě na kontrolním stanovišti, která budou rozmístěna na trase. S rozmístěním kontrolních stanovišť bude účastník seznámen. Na kontrolním stanovišti osoba  označená jako pořadatel potvrdí průchod kontrolou na kontrolní kartu. Po absolvování pochodu tuto kartu odevzdá v cíli.

Účastník je povinen dodržovat stanovenou trasu.

Účastník je povinen se vybavit bezpečnostními prvky pro pohyb na pozemní komunikaci za snížených světelných podmínek, a to buď reflexní vestou, nebo viditelným umístěním reflexních prvků na svůj oděv.

Organizátor se zavazuje poskytnout nebo zajistit účastníkům pochodu při úrazu první pomoc a dopravit je do nejbližšího zdravotního střediska. V případě únavy nebo neschopnosti pokračovat v pochodu z jakéhokoliv důvodu, aniž je vážně ohroženo zdraví účastníka, je účastník pochodu povinen se dopravit do místa určení vlastními prostředky. 

Účastník pochodu je povinen dodržovat zákony ČR. Organizátoři budou dohlížet na dodržování následujících zákonů: Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích,  zejména zákaz dodržování zákazu kouření v lese a způsobování nadměrného hluku a znečišťování lesa odpadky. Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, zejména ustanovení týkajících se chodců. Zákon č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích, zejména § 5, 7 a 8 o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

V případě porušení pravidel hrozí okamžité vyloučení z účasti na pochodu, vyřazení ze seznamu účastníků pochodu a nemožnost kompenzace odměny.

Organizátor pochodu není zodpovědný za ztrátu, odcizení nebo poškození věcí účastníka ani jeho zavazadel, včetně jejich obsahu.

  • Vyplněním a následným odesláním registračního formuláře souhlasí registrovaná osoba s propozicemi a podmínkami pochodu.
  • Údaje odeslané v registraci slouží výhradně pro potřeby pořadatele, jejím odesláním vyjadřuje účastník souhlas se zpracováním těchto údajů. 

 

Nárok na ocenění vzniká

  1. Řádnou registrací a zaplacením příspěvku na organizaci akce.
  2. Dodržením pravidel pochodu.
  3. Projitím trasy pochodu a všemi kontrolními stanovišti.

Ceny budou vydány každému účastníkovi, který splnil podmínky nároku na ocenění, dle zvolené varianty pochodu, po předložení kontrolní karty, ihned po absolvování pochodu. Účastníkovi, který pochod nedokončí nebo byl z účasti na pochodu vyloučen pořadatelem, pro jeho porušení organizačních pokynů k pochodu, nevzniká nárok na navrácení příspěvku na organizaci nebo udělení ocenění. Případné navrácení příspěvku nebo jeho části je možné jen do 30. 7. 2019 a to pouze po předchozí dohodě s organizátorem. Příspěvek na organizaci bude účastníkům vrácen pouze v případě zrušení pochodu pořadatelem.

 

Nepovinná výbava

  • Čelovka, nebo jiná svítilna, pevná obuv, trekové hole, termofolie, reflexní pásky nebo vesta, nabitý mobilní telefon.

 

Ubytování

Před a po závodu je možné využít bezplatné ubytování v prostorách VÚ 1825 Tábor (spacák + karimatka), popřípadě možnost přespání na ploše letiště poblíž startu, kde bude postaven vojenský stan (spacák + karimatka).

 

Parkování vozidel

Parkování vozidel bude zajištěno v prostorech startu.

 

Pokud máte další otázky, neváhejte se na nás obrátit:

nrtm. Petr AGDANSKÝ  VÚ 1825 Tábor

e-mailem: pochod42.mpr@seznam.cz

tel: Alc: (973) 305 777, mob. tel.: 725 549 499

Fotogalerie

Nahoru