Home page > Aktuality > Setkání veteránů 42. mechanizovaného praporu

Setkání veteránů 42. mechanizovaného praporu

V pondělí 9.11.2015 se v kasárnách Tábor – Klokoty uskutečnil Den veteránů, na který byli pozváni bývalí příslušníci útvaru.

V dopolední části programu byl připraven „veteránský víceboj“, ve kterém někteří  veteráni poměřili svou zdatnost se současnými příslušníky útvaru. Jejich úkolem bylo slanit lezeckou stěnu Jakub a dále na čas zvládnout disciplíny jako hod granátem, převalování pneumatiky, střelba z airsoftových zbraní, sedy-lehy, kliky a běh. Po aktivní části pod širým nebem následovalo občerstvení v kuchyňském bloku. Velitel útvaru pplk. Ing. Martin Špičák seznámil přítomné
s aktuálním stavem 42.mpr, jeho vybaveností a plněnými úkoly.  Slovo dostal i kpt. Bc. Martin Jeřábek, velitel 4. strážní roty BAF, který referoval o úspěšném průběhu zahraniční operace, ze které se celý kontingent bez úhony vrátil do vlasti. Na závěr byla připravena ukázka techniky a nástup praporu, na kterém byl vyhodnocen Den veteránů, jenž byl zároveň
i sportovním dnem.

Veteráni se zájmem naslouchali zprávám o novinkách svého bývalého útvaru a živě diskutovali o svých životních osudech se svými bývalými „spolubojovníky“. Všichni veteráni odcházeli s velkou radostí z milého setkání.  Závěr je jednoznačný: příští rok musíme takové setkání zopakovat a zajistit ještě hojnější účast našich bývalých kolegů.

Fotogalerie

Nahoru