Home page > Aktuality > Rotní taktické cvičení 2018

Rotní taktické cvičení 2018

Cvičení 42. mechanizovaného praporu „Svatováclavského“ v Táboře

 s německou mechanizovanou četou z Bad Salzungenu

 

Základním úkolem naší armády je její profesionalita, bojeschopnost a připravenost bránit svou vlast proti vnějšímu nepříteli. Toho se nedá dosáhnout jinak, než pravidelným výcvikem vojáků se zbraněmi i technikou v polních, bojových podmínkách. Pro taková cvičení mají armády speciální výcvikové prostory. Jedním z nich je již 65 let fungující vojenský újezd „Doupov - Hradiště“ nedaleko Karlových Varů, kam v průběhu 4. až  5. listopadu 2018 zamířilo po vlastní ose přes 70 vozidel vojenské techniky s téměř 300 vojáky 42. mechanizovaného „Svatováclavského“ praporu v Táboře.

V čem bylo letošní cvičení výjimečné, jsem se zeptal zástupce velitele praporu majora Paříka:

„Letošní cvičení bylo unikátní v tom, že spolu s našimi vojáky přijeli na cvičení také vojáci ze sousedního Německa a to hned celá četa od 37 Panzergrenadierbrigade 391, z posádky Bad Salzungen Bundeswerhru.  Němečtí vojáci byli plně podřízeni našemu velení a plnili bojové a taktické úkoly, které jsme naplánovali. Navíc si mohli vojáci vzájemně vyzkoušet ruční zbraně spojeneckého  vojska. Naši ukázali, že ve střelbě patří ke špičce v naší armádě. Při střeleckém cvičení totiž získali od německých kolegů odznaky střelecké třídnosti bronzového, stříbrného a zlatého stupně.“

Vyvrcholením celoročního výcviku vojáků bylo provedení rotního taktického cvičení. Přes nepřízeň počasí, kdy celý kraj halila hustá mlha, se nakonec „počasí umoudřilo“ a tak se mohly splnit všechny úkoly, které vydal v bojovém rozkaze velitel praporu podplukovník Cekul. Naši vojáci ve spolupráci s německou četou odrazili útok nepřítele a vytlačili jej z daného území.

Při prvním nástupu praporu po návratu ze cvičení velitel praporu poděkoval všem za dobře odvedenou práci, připravenost a snahu splnit dané úkoly co nejlépe. Zároveň však připomněl, že je stále co zlepšovat, což se promítne v rámci nového plánu výcviku praporu v roce 2019.

Nahoru