Home page > Aktuality > Příprava 4.SR BAF pokračuje

Příprava 4.SR BAF pokračuje

Vojenský újezd Hradiště – 4. strážní rota BAF pokračuje v přípravě na zahraniční operaci, která ji čeká od druhé poloviny března tohoto roku. Před čtrnácti dny skončila náročná dvanáctidenní příprava ve vojenském újezdu v Boleticích. Výcvik probíhal za ztížených podmínek s cílem prověřit psychickou a fyzickou odolnost vojáků vybraných do zahraniční operace.

Výcvik ve vojenském újezdu Hradiště se v zásadě nelišil od předchozího cvičení. Rozdíl je pouze v tom, že na předchozím cvičení jednotky pracovali často pod psychickým tlakem či po fyzickém vypětí. Tento týden bylo u cvičících jednotek vyžadováno zdokonalení spolupráce v družstvech a četách a zlepšení komunikace uvnitř jednotky. Na základě předaných zkušeností od instruktorů, kteří byli nasazeni ve 2. strážní rotě BAF, byly přepracovány či upřesněny některé postupy. Těmto úpravám v taktice a v přístupu k nenadálým situacím bylo věnováno nejvíce času.

V rámci nepřetržitého vojenského výcviku proběhla kontrola sladěnosti čet, kde byl důraz kladen na prověření schopností velitelů velet, koordinovat a řídit jednotky. U ostatních cvičících se sledovala kompletní znalost drilů.

Celý výcvik vyvrcholil bojovými střelbami čet, které měly za úkol prověřit taktické návyky a schopnost jednotek vést bojovou činnost v podmínkách blízkých reálnému boji. Léčka – to byl ústřední námět bojových střeleb čet a také jedna z nejnebezpečnějších situací, se kterou se vojáci v průběhu své mise mohou setkat. Nepostradatelnou znalostí, která byla také prověřena, byla schopnost vyžadovat a plánovat nouzovou evakuaci zraněných v anglickém jazyce.

Účelem cvičení bylo celkově zvýšit schopnosti všech příslušníků 4. strážní roty BAF, kteří se připravují na výjezd do zahraniční operace, a rozvinout profesní i osobní sladěnost jednotky.

Fotogalerie

Nahoru