Home page > Aktuality > Pietní akt - předání svatováclavského meče

Pietní akt - předání svatováclavského meče

Mnozí z vás jste spolu s námi i rodinami našich padlých vojáků v loňském horkém létě prožívali těžké chvíle ztráty toho nejcennějšího co známe – lidského života. Děkujeme všem za vaši účast a podporu. Pro zachování památky a vzpomínky na vojáky, kteří ve službě obětovali své životy, jsme vytvořili uprostřed našich kasáren, v blízkosti stožáru pro státní vlajku, nové pietní místo. Tomuto prostoru vévodí mohutný žulový kámen, na který jsme umístili štítky se jmény našich hrdinů.

V pátek 1. března 2019 jsme krátce po poledni, za zvuků starobylého svatováclavského chorálu, společně s pozvanými rodinnými příslušníky a vojáky našeho praporu zahájili pietní akt. Velitel praporu pplk. D. Cekul přivítal všechny přítomné a poděkoval kaplanovi npor. M. Novotnému ze 43. praporu v Chrudimi za ukování „svatováclavského“ meče. Vrchní praporčík prap. M. Baka seznámil přítomné s historií a významem meče, který se stal symbolem moci, společenského postavení i války. Nositelé této chladné zbraně rovněž představovali ochránce velkých ideálů, kterými jsou Nezlomnost, Obrana pravdy, Ochrana slabších či Boj proti křivdám a bezpráví. To jsou hodnoty, za kterými chce stát i naše armáda, náš útvar!

O každém padlém vojákovi jsme slyšeli z úst prap. Baky krátký životopis a připomenutí místa jejich poslední služby, při které položili svůj život. Za každého vojáka vysekl velitel praporu do meče jeden hluboký, symbolický zásek. V rámci novodobé historie útvaru byly při tomto pietním aktu vytvořeny záseky čtyři. Za rtn. Jaroslava Horáka, št. prap. i. m. Martina Marcina, št. prap. i. m. Patrika Štěpánka a št. prap. i. m. Kamila Beneše. Jejich památku jsme uctili minutou ticha. Následně tři přítomní kaplani ze 4. brigády rychlého nasazení přečetli krátký text z Bible, pomodlili se a požehnali všem přítomným. Při druhém chorálu velitel praporu s vrchním praporčíkem umístili svatováclavský meč na žulový kámen do blízkosti štítků se jmény padlých vojáků. Kéž to jsou na dlouhou dobu poslední záseky v meči a pietní místo slouží jako vzpomínka na všechny, kteří své životy položili ve službě vlasti.

Nahoru