Home page > Aktuality > Otevření Svatováclavské síně

Otevření Svatováclavské síně

Již v roce 2000 dostal 42. mechanizovaný prapor dekretem prezidenta republiky přídomek „Svatováclavský“.
Dosud však tento odkaz připomínala pouze plamínková orlice ve znaku útvaru.

Po roce tříbení nápadů a rekonstrukce prostor bývalé Army vznikla v kasárnách Tábor – Klokoty Svatováclavská síň.
Dne 14.12.2015 velitel útvaru spolu s veliteli jednotek a zástupci posádky tuto novou síň tradic otevřel.

Smyslem tohoto projektu je připomínat příslušníkům útvaru i návštěvám odkaz knížete Václava, který je spjat s nejstaršími tradicemi naší země. Tento prostor bude sloužit též jako místo pro bohoslužby a setkání vojáků s kaplanem útvaru. Vzdělávání v oblasti tradic, etiky a lidského rozměru služby je totiž součástí výcviku vojáků z povolání.

V příštím roce budeme usilovat o získání relikvie svatého Václava, která by zvětšila hodnotu a jedinečnost tohoto místa. V předvečer svátku našeho patrona v září 2016 plánujeme uskutečnit Svatováclavskou slavnost za přítomnosti vzácných hostí.

Fotogalerie

Nahoru