Home page > Aktuality > Nástup 42. mechanizovaného praporu ke Dni české státnosti

Nástup 42. mechanizovaného praporu ke Dni české státnosti

29. září 2014 se uskutečnil slavnostní nástup 42. mechanizovaného praporu „Svatováclavského“ ke Dni české státnosti. V roce 2000 propůjčil táborskému praporu prezident Václav HAVEL název „Svatováclavský“. Tím se praporu hlásí k této starobylé české tradici. 

Při slavnostním nástupu se udělovala ocenění. Velitel 4. brigády rychlého nasazení plk. Ing. Miroslav HLAVÁČ udělil čestný odznak III. stupně za příkladně odváíděnou práci ve prospěch útvaru, velitel táborského praporu pplk. Ing. Josef TROJÁNEK udělil pamětní minci 42. mechanizovaného praporu za dlouhodobý přínos pro prapor,ředitel Military muzea generála Sergěje Jana INGRA udělil stuhu bojovému praporu s nápisem „Nedej zahynouti nám ni budoucím“ za dlouhodobou spolupráci mezi muzeem a táborským praporem. 

Na závěr slavnostního nástupu byla předána funkce velitele 42. mechanizovaného praporu „Svatováclavského“. Stávající velitel praporu pplk. Ing Josef TROJÁNEK předal před nastoupeným praporem bojový prapor novému veliteli mjr. Ing. Jiřímu LÍBALOVI.

Fotogalerie

Nahoru