Home page > Aktuality > Den veteránů 2019 u 42. mpr

Den veteránů 2019 u 42. mpr

Letos jsme na slavnostní nástup ke Dni veteránů pozvali také bývalé velitele a příslušníky praporu. Pozvání přijal také starosta města Tábora Ing. Š. Pavlík. Nastoupené jednotky přivítaly bojový prapor i velitele pplk. Ing. D. Cekula. Vyslechli jsme si rozkaz ministra obrany ke Dni veteránů a byli přítomni u udílení pamětních medailí od ministra a velitele 4. brn.

Velitel praporu nám připomněl padlé hrdiny z našeho útvaru v novodobých dějinách a poděkoval všem vojákům, kteří byli na zahraničních misích. Vrchní praporčík prap. M. Baka formou medailonků oživil vzpomínku zahraničních misí, kde naši příslušníci sloužili. Slavnostní nástup pozdravil také starosta města a poděkoval za výbornou spolupráci praporu s městem i ochotu vojáků bránit svobodu a mír daleko za hranicemi naší země. Závěr nástupu patřil modlitbě a požehnání od kaplana. Na nástup navazovalo neformální setkání bývalých příslušníků s velením praporu i dalšími vojáky.            

Nahoru