Home page > Aktuality > Den veteránů

Den veteránů

Dne 11.11.2015 jsme si v posádce Tábor připomenuli výroční ukončení první světové války, které se celosvětově slaví jako Den veteránů. U pomníku padlých na bývalém hřbitově poblíž Bechyňské brány se k pietnímu aktu sešli zástupci Města, představitelé útvarů posádky, váleční veteráni, vysloužilí generálové a několik tříd žáků základních škol.
Po vzpomínkové akci proběhlo milé posezení zástupců posádky s vysloužilými generály a veterány druhé světové války v Klubu vojenských důchodců. 

Projev kaplana 42. mechanizovaného praporu „Svatováclavského“ npor. ThLic. Mgr. Jiřího Peška zakončený modlitbou
za padlé a zemřelé uvádíme v plném znění:

Vážené dámy, vážení pánové, 

v 11 hodin a 11 minut dne 11. 11. roku 1918 zazněla poslední salva při podpisu příměří na konci první světové války. 

Tato válka jako první v historii zachvátila velkou část území světa a po čtyři roky jej sužovala. Právě stojíme u pomníku padlých této války. Vzdáváme čest památce vojáků, kteří bojovali a umírali v této zmatené době na různých frontách Evropy či na vzdálených územích v rámci československých legií. 

Jedenáctý listopad se stal Dnem veteránů. Dnes tedy chceme vzpomenout na všechny vojáky, kteří bojovali v různých válkách různých zemí až dodnes. Mezi námi stojí veteráni 2. světové války, ale též novodobí veteráni některé ze zahraničních operací například na Balkáně či v Afghánistánu. Rád bych upozornil i na další ohniska současných ozbrojených konfliktů: Kongo, Mexiko, Sýrii, Irák, Libyi, Palestinu či Ukrajinu. Na svém kontě mají za poslední roky několik milionů obětí na životech mezi vojáky i civilisty. 

Zdá se mi, že v poslední době se naše společnost vyvíjí velmi paradoxně. Na jednu stranu žijeme v míru, na druhou stranu nám zpravodajské relace denně přinášejí zprávy o násilí, vraždách a teroristických činech, jako bychom se nacházeli v samém ohnisku války. V našich myslích je tímto způsobem podněcován nepokoj, obavy, ba dokonce nevraživost, agresivita a strach. Jakoby se z médií stala válečná fronta namířená proti nám samotným. Pokud je svět kolem nás pouze takový, jak nám jej představují výrobci zpravodajství, jsme již teď poraženi silou jejich ideologie, stáváme se zajatci strachu a nezbývá nám než kapitulovat před přívalem zloby všeho druhu. 

Mezi námi jsou však ti, kteří jako vojáci zažili válku hodně z blízka. To oni by nám mohli vyprávět o hrůzách, kterých byli svědky. Věřím však, že bychom v jejich vyprávění zaslechli i jiná svědectví. Svědectví o síle hluboké lidské solidarity a přátelství mezi vojáky, které vede jednoho, aby riskoval svůj život za druhého. Svědectví o nesmírné trpělivosti manželek a snoubenek zanechaných doma v obavách o své milované hrdiny. Svědectví o sounáležitosti s ohroženou vlastí, pro kterou člověk dává všanc sám sebe. Dějiny nejsou psány jen politickými zlomy a statistikami obětí lidské zvůle. Jsou psány především životy těch nejobyčejnějších, ať již to jsou vojáci v poli či civilisté u svých rodin. Kolik osobních výher a proher, kolik lásky i trýzně bychom v jejich srdcích vyčetli! 

My, kteří jsme již dětmi míru, jsme jejich dědici, jejich toužebně očekávaná budoucnost. Jsme vůbec schopni dostát takovému závazku? Jsme připraveni mírnit svou nevraživost, láskou překonávat strach o sebe, stávat se tvůrci pokoje, společného blaha a solidarity s dosud trpícími? 

Postupující ofenzíva lidské lhostejnosti, netolerance a sebestřednosti nás může ubíjet. Ale může nás vést k tomu, abychom šli do sebe a ucházeli se dokonce i o Boží pomoc. 

Dovoluji si vás nyní pozvat k modlitbě za zahynulé vojáky i za nevinné oběti válek a násilí. 

MODLITBA ZA PADLÉ A ZEMŘELÉ

Všemohoucí Bože, ty jsi Pánem nad životem i smrtí. Stojíme zde proto před tebou a prosíme: 

Ujmi se všech, kteří zahynuli v bojích a válkách způsobených lidskou zlobou, pýchou a sobectvím. 
Přijmi do své náruče všechny ty, kteří svůj život obětovali při obraně života a svobody druhých lidí. 
Shlédni ve své lásce na ty, které o život připravila věrná služba, odvaha a statečnost. 
Smiluj se nad těmi, kteří zemřeli ve válkách zbytečně a nesmyslně.
Odpusť pro své milosrdenství také těm, kteří ve své slabosti a omylnosti ztratili život v boji za věci nespravedlivé.
Otevři své království spravedlnosti a pokoje všem nevinným obětem válek a násilí.
Prosíme tě, Bože, vyslyš nás skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť on jako první z těch, kdo zemřeli, vstal z mrtvých. AMEN.

Fotogalerie

Nahoru