Home page > Aktuality > Cvičení ve vojenském újezdu HRADIŠTĚ

Cvičení ve vojenském újezdu HRADIŠTĚ

Příslušníci 42. mechanizovaného praporu „Svatováclavského“ (42.mpr) se účastnili ve dnech 9.-21.3.2014 výcviku ve vojenském újezdu HRADIŠTĚ.

První týden byl zaměřen na přípravu praporu k absolvování kontroly sladěnosti, která probíhala v týdnu následujícím. Vojáci se zdokonalovali především v řízení bojových vozidel KBVP PANDUR II, provedení přesunu v rotních proudech, taktické přípravě, ženijní přípravě s důrazem na použití trhavin a zřizování minových polí a průchodů v nich, chemické přípravě, především se zaměřením na použití prostředků individuální ochrany a následné dekontaminace, ve střelbě z ručních i lafetovaných zbraní.

V druhém týdnu proběhla pod velením velitele 4. brigády rychlého nasazení kontrola sladěnosti 42.mpr, která je prověřením schopností praprou před certifikačním cvičením podle metodiky CREVAL (NATO), kterou projde prapor v červnu letošního roku. Prapor realizoval v tomto týdnu zpracovaný bojový rozkaz podle zadaného námětu. Štáb praporu řídil boj, jednotky plnili zadané úkoly.

Praporu v rámci cvičení prokazoval svou soběstačnost i v zajištění stravy a ubytování pro vojáky, včetně zdravotní péče. Na základě vyhodnocení průběhu cvičení budou určeny témata následného výcviku praporu.

Fotogalerie

Nahoru