Home page > Aktuality > Čtvrtá strážní rota je v plném proudu přípravy na misi v Afghánistánu

Čtvrtá strážní rota je v plném proudu přípravy na misi v Afghánistánu

V pořadí již 4. strážní rota BAF úkolového uskupení AČR RS bude působit v afghánské provincii Parwan na základně Bagrám od dubna tohoto roku. Všichni dobře vědí, že v našich podmínkách nelze plně navodit podmínky a situace, které mohou naše vojáky potkat v zahraniční operaci. O to je větší snaha a nasazení při výcviku všech vybraných vojáků, kteří by měli během března a dubna být nasazeni na základně Bagrám. Jednotku tvoří na 165 vojáků, především ze 42. mechanizovaného praporu z Tábora, kteří jsou doplněni odbornými specialisty z ostatních útvarů AČR. Proto jsou také důležitá společná cvičení se speciálním zaměřením. Tak tomu bylo i v tomto případě.

Od 12. ledna tohoto roku se uskutečnilo společné dvanáctidenní cvičení, jehož cílem bylo rozvíjení vnitřní sladěnosti čet a zjištění případných nedostatků, na které bude nutné zaměřit další výcvik. Veškerá činnost byla připravena a vedena zkušenými vojáky a instruktory, kteří již mají zkušenosti z různých zahraničních operací. Nově byli k přípravě přizváni vojenští psychologové, kteří sledovali činnost jednotek a jednotlivců po celou dobu výcviku.

První část nepřetržitého vojenského výcviku byla zaměřena na výcvik v taktické, střelecké a zdravotní přípravě. Vojáci pracovali v organických četách, ve kterých plnili zadané úkoly. Každý den vyjížděli v patrolách po předem stanovených trasách a řešili různé situace, které jim instruktoři připravili. Součástí přípravy byla také komunikace vedená spojovacími prostředky v anglickém jazyce. Tato část výcviku byla ukončena kontrolou sladěnosti čet, kdy nejen všechny čety předvedly výsledky svojí dosavadní práce, ale také štáb 4. strážní roty BAF v rámci nepřetržitého provozu úspěšně zvládl svoji roli.

V návaznosti na to se výcvik zaměřil na zvýšení psychické a fyzické odolnosti vojáků. Vojáci byli během celonočního výcviku vystaveni vysokému fyzickému a psychickému tlaku a následně jim byly zadány úkoly, které se běžně plní v současnosti v zahraniční operaci v Afghánistánu. Vše probíhalo pod pečlivým dozorem instruktorů, psychologů a zdravotnického personálu. U vojáků bylo sledováno, zda jsou připraveni zvládat obtížné úkoly po fyzickém a psychickém vypětí. Ne všichni vojáci, ze zdravotních důvodů, dokončili tuto část výcviku, ale ukázalo se, že příslušníci čtvrté strážní roty mají maximální snahu všechny svěřené úkoly splnit.

Na závěr celého cvičení vojáky čekalo vyhodnocení psychologů, které proběhlo formou dialogu. V případě zájmu dostal každý voják podklady k tomu, aby své případné slabší či silnější stránky nejen dokázal pojmenovat, ale také s nimi dokázal dále pracovat a tím dosáhl zlepšení svého osobního i profesního života.

Fotogalerie

Nahoru