Home page > Aktuality > Sladění týmu je priorita 10.sr BAF

Sladění týmu je priorita 10.sr BAF

Výcvik 10. strážní roty BAF (Bagram Airfield, Afghanistan) v posádce táborského 42. mechanizového praporu je pro vojáky stejně náročný, jako výcvik ve vojenských újezdech.

V zahraniční operaci, kde se vojáci musí jeden na druhého spolehnout hrají mezilidské vztahy jednu z klíčových rolí. V minulém výcviku na Doupovských horách se nám podařilo prostřednictvím komplexního zaměstnání, kde vojáci plnili složité úkoly pod vysokým stresem v rámci 75ti kilometrového přesunu vybrat ty nejlepší vojáky do zahraniční operace. Už zde, v úzkém kolektivu čet, družstev se dobře poznali a prožili spolu chvíle, které je dokázali spojit.

Mezi další překážky, které se jednotce podařilo překonat patřilo komplexní zaměstnání z tělěsné přípravy v Táboře. Čety měly za úkol se během v jednotce přesunout se zraněným k vodní nádrži Jordán, zde se přeplavili pomocí raftů přes přehradu a poté se s rafty zrychleným přesunem přesunuli na most. Odtud museli spustit rafty na vodní hladinu a později do nich slanit.

Pro některé z nich se jednalo o náročnou psychickou překážku, nicméně kolektiv takovým vojákům pomohl strach překonat a splnit tak požadovaný úkol.

Text a fotografie: nadporučík Daniel PÍŠA (42.mechanizovaný prapor „Svatováclavský“)

Nahoru